A Szaturnusz belép a Vízöntő jegyébe

A tranzit Szaturnusz kb. 30 éves keringési ideje alatt közel három évet tartózkodik minden csillagjegyben. 2020. március 22. és 2023. március 8. között a Vízöntő jegyében halad. Legutóbb 1991. február 6. és 1994. január 28. között haladt át rajta, ezt megelőzően pedig 1961. és 1964. között volt itt található.

A Szaturnusz mutatja azt a módot, ahogyan a társadalom aktuálisan viszonyul a szabályokhoz, rendhez, intézményekhez, konvenciókhoz. A Bak jegyében az utóbbi pár évben a teljesítmény, pragmatizmus és céltudatosság került előtérbe. A Szaturnusz 2020. július 1. és december 17. között még egy utolsó alkalommal visszahátrál a Bak jegyébe.

A Vízöntő jegyében a csoporttudatra, társadalmi szolidaritásra kerül a hangsúly. Több innováció, melyek már egy ideje előkészületben voltak, nemcsak időszerűvé, de egyben létszükségletté is válnak. A modern technika szervesebb részét képezi az életünknek. Az emberekben tudatosul, hogy csakis összefogáson keresztül juthat a társadalom előre és őrizhető meg a stabilitás.

Mindvégig, ameddig a Vízöntőben halad, a Szaturnusz a Bika Uránusznak rendelődik alá. Tehát a szolidaritást a bizonytalanul alakuló gazdasági helyzet is megkívánja. A Bika Uránusz ezzel hangsúlyosabb szerepet kap. Minden amit vele kapcsolatosan írtunk időszerűbb lesz (lásd az Uránusz a Bika jegyében).

A Szaturnusz négy alkalommal képez majd kvadrátot az Uránusszal, ami feszült, robbanékony helyzeteket jelez. Bár nem egy könnyű hatás, de megtanít arra, hogy a pénzhez és az anyagi javakhoz egy kreatívabb, inkább csoport tudatra alapuló hozzáállást alakítsunk ki. Divatosabbá válik az egyes tárgyak kölcsönzése vagy közös használata, mint birtoklása. Meg kell tanulnunk kevesebből, hatékonyabban gazdálkodni, másokat is figyelembe véve.

Árnyoldala a Vízöntőnek, hogy időnként semmibe veszi, háttérbe szorítja az egyes személyek igényeit, érdekeit, mert ezeket alá próbálja rendelni a csoportnak. Számíthatunk olyan korlátozásokra, szabályozásokra, melyek az egyéni jogokat akarják visszavágni, a csoport javára hivatkozva. Meg kell találni majd a kellő mértéket az ilyen jellegű túlkapásokkal szemben (az Oroszlán-Vízöntő tengely kiegyenlítése).

2020 decemberében fog a Jupiter is csatlakozni a Szaturnusz mellé a Vízöntő jegyébe, egy „királyi” együttállásra. A Jupiter átvonulása a Vízöntő jegyén kissé enyhíti a Szaturnusz komorságát és erősíti a csoport tudatot. Ez a csoportos összetartozás már nem csak felismert szükséglet, hanem identitást formáló, lelkesítő tudatállapot is lesz.

A következő években a Vízöntő progresszív látásmódja, de egyben kissé személytelen hidegsége is meghatározó irányt ad az emberiségnek. Bár a Szaturnusz csak három évig tartózkodik ebben a jegyben, amint elhagyja, máris 2023 tavaszán a Plútó lép majd a helyébe és 2043-ig tartózkodik ott.

Annak függvényében, hogy a Szaturnusz mikor és hogyan kerül kapcsolatba személyes bolygóinkkal számíthatunk segítő, támogató, stabilitást adó vagy feladatokat, próbákat elénk állító időszakokra. Külön jelentőséget kap, ha éppen a Jupiter-Szaturnusz együttállás, Szaturnusz-Uránusz kvadrátok vagy a Szaturnusz irányváltásának ideje érinti közvetlenül képletünket. Az alábbi listában látható, hogy ezek mely fokon következnek majd be.

A Szaturnusz 2020. május 11.-ig előretartó mozgást végez a Vízöntő 1º57′-ig, majd 2020. szeptember 29.-ig hátrál a Bak 25º20′-re.

2021-ben május 23-ára eljut a Vízöntő 13º31′-re, ahonnan visszatér október 11-re a 6º52′-es pozícióra.

2022-ben június 5-én előre halad 25º15′-es helyzetre, majd október 24.-ig hátrál a 18º25′-es pozícióra.

A Vízöntő jegyét végleg 2023. március 8-án hagyja el.

A Szaturnusz fontosabb fényszögei a Vízöntő jegyén való áthaladása alatt:

Tr. Szaturnusz együttállás Tr. Jupiter
Időszak: 2020. December 13. – 2020. December 30.
Csúcspont: 2020. December 21. (0º25′)
Nem megfelelő idő a dolgokat lerövidíteni. A könnyű megoldások nem használhatóak. Gyakorlatiasabbak vagyunk és ítélő erőnk is élesebb, nagyobb elégedettségünk származhat gyakorlati megvalósításainkból. Lépjünk előre, de legyünk óvatosak, adódhatnak kellemetlenségek.

Tr. Szaturnusz kvadrát Tr. Uránusz
Időszak: 2021. Február 07. – 2021. Március 02.
Csúcspont: 2021. Február 17. (7º13′)
Erős nyugtalanság érezhető. Szabadságunk érvényesítése biztonságérzetünket gyengíti. Hirtelen és váratlan fordulatok adódhatnak, amelyek arra kényszerítenek bennünket, hogy másképp viszonyuljunk vagy szabadítsuk fel magunkat régi szokások hatása alól. A kudarcok átmenetiek és gyakran vezetnek új, kreatív megoldásokhoz. Kettősség szövi át kapcsolatainkat is. Kihívást jelent egy döntést meghozni és kitartani mellette.

Tr. Szaturnusz kvadrát Tr. Uránusz
Időszak: 2021. Június 02. – 2021. Június 25.
Csúcspont: 2021. Június 14. (13º05′)
Lásd fentebb.

Tr. Szaturnusz kvadrát Tr. Uránusz
Időszak: 2021. December 16. – 2021. December 31.
Csúcspont: 2021. December 24. (11º05′)
Lásd fentebb.

Tr. Szaturnusz kvadrát Tr. Uránusz
Időszak: 2022. Szeptember 15. – 2022. Október 23.
Csúcspont: 2022. Október 04. (18º)
Lásd fentebb.

 

Czompó Csaba

asztrológus tanácsadó

 

Forrás: https://www.aranycsillag.net/szaturnusz-vizonto-jegyeben/