Szaturnusz A BAKBAN

2017. december 20-án, hajnali 6:49-kor a Szaturnusz hazatér saját jegyébe a Bakba, azaz asztrológiai nyelven uralmi helyzetbe kerül. Az uralmi helyzet azt jelenti, hogy az adott bolygó uralja azt a jegyet; annak elemével, polaritásával és dinamikájával teljes mértékben azonosul. Még mielőtt azonban elemeznénk a Bak Szaturnusz jelentését, vegyük végig, hogy egy-egy jegyben milyen (karmikus) feladatokat jelöl ez a planéta. Fontos tudni, hogy az, hogy mely tulajdonságot kell fejleszteni az adott jegyben belül, mindig karakterfüggő. Lássuk ezt konkrét értelmezés szerint:

Az a szülött, aki Kos Szaturnusszal rendelkezik, annak elsődleges feladata, hogy megtanulja az energiáit beosztani és megfelelően felhasználni, míg egy vizes típusnál a Kos Szaturnusz a erősödést, határozottságot és kiállást jelzi feladatként.

Bika Szaturnusz esetében az értékekkel való bánásmód és gazdálkodás a kitűzött cél. Az emberek hajlamosak addig jutni, hogy az érték csak anyagi lehet, valójában a Bika a „szellem őrzője” tehát magas szinten rátalál a legfontosabb belső értékeire, tulajdonságaira, azzal gazdálkodik és azt használja fel. Lehetséges feladat lehet még a művészetek megélése illetve a stabilitás, gyakorlatiasság (ki)fejlesztése is.

Az Ikrek Szaturnusz jelölhet változékony szabályrendszert, éppen ezért ennél az állásnál feladat lehet a a stabil szabályok kialakítása úgy, hogy a szülött ahhoz tartja is magát. További kihívást jelenthet a tanulmányok melletti kitartás, az összeszedettség, az egy irányba tartás vagy a kommunikáció fejlesztése is vagy az információ átadása bizonyos keretek között (tanítás), illetve a könnyedség megtanulása is.

Rák Szaturnusz jelezheti az anyával való nehéz viszonyt / kapcsolatot (fényszögtől függően) s feladat, hogy a szülött az érzelmi egyensúlyát megtalálja, a múltat elengedje, a saját családján belül felelősséget vállaljon és stabil érzelmi támasza legyen gyermekeinek.

Az Oroszlán Szaturnusz üzenete lehet az alkotás, a kreativitás, a művészet felsőbb szintjeinek megélése, az esetleg hedonista életmód felhagyása, s ha a szülöttre jellemző az egoista viselkedés, a Szatunusz „letört szarvakat”, személyiségbeli, önmegvalósítási gátakat okozhat, jelezvén ezzel a fejlődés útját és irányát. Felelősséggel támogatni, adni s lenni mások támasza, ez az Oroszlán Szaturnusz egyik feladata.

Szűz Szaturnusz a tanulással, rendszerlátással kapcsolatos utat jelöli ki, ha a karakter pedig túl kötött, „földes”, akkor az elengedést, lényeglátást taníthatja, s a félelmek, szorongások elengedését. Jelölhet magas szintű tanítót is.

Mérleg Szaturnuszt azzal szoktam példázni, hogy „tégy rendet a sminkestáskádban”. Itt persze nem feltétlen erről van szó konkrétan, hanem azokban a dolgokban szükséges a rendszerezés és feladat, amiben a Mérleg „túlteng”. Például az emberi kapcsolataikból azt redukálja le, s csak azokkal legyen kapcsolatban, akik feltételen szükségesek, hogy életükben jelen legyenek. Törekedjenek tehát a minőségi kapcsolatokra a mennyiségi helyett. Ha a szülött visszahúzódóbb típus, akkor a feladat az emberi kapcsolatok fejlesztése és kialakítása.

Skorpióban álló Szaturnusz az aranyközéputat próbálja megtaníttatni a szülöttel. Ehhez az szükséges, hogy leásson a dolgok mélyére, s megtanuljon szelektálni, mi való az életében és mi nem. A Skorpiónak két típusa létezik, az egyik az a típus, aki tele van félelmekkel, a másik pedig a folytonosan veszélyt, kihívást kereső. A Szaturnusz ennek függvényében jelöli ki a feladatokat, tehát az a típus, ahol a félelem jelen van, ott a dolgok mélyre hatolásával fel lehet oldani azokat.

Nyilas Szaturnuszunk volt ez idáig, a hit, a tervek, vágyak, konkretizálásának ideje. Ugyanezt jelöli a Szaturnusz a születési ábrában is, függően attól, hogy milyen típusú karakterrel állunk szemben. Ha tüzes, lobbanékony, akkor a tervek megvalósítása és struktúrálása a cél, ha vizes, túlnyomó rész önbizalomhiányban szenvedő a szülött, akkor a saját, belső hitének kialakítása és fejlesztése a cél.

Vízöntő Szaturnusz az önállósággal, szabadsággal kapcsolatos feladatokat, felelősségvállalást jelöli, a szülött korlátainak és határainak felismerését; az egyedi megvalósítást ésszel, átgondoltan kell véghez vinni. Jelölhet komoly társadalmi szerepvállalást is szociális területen.

Halak Szaturnusz a lélek belső rendjét és struktúráját jelöli ki célként, az áldozathozatal, az érzelmi stabilitás a megoldandó feladat. Túl vizes karakternél fontos felismerni azt, hogy kinek segítsen a szülött és milyen céllal. Az áldozatiságnak is lehet határa, tehát ezzel az állással nem elsődlegesen az a cél, hogy az adott életterületen a szülött maga legyen áldozat. Ez az állás jelölheti még azt is, hogy a szülöttnek azonosulási gátjai vannak az adott életterületen.

És akkor térjünk vissza a hamarosan következő jegyváltáshoz, azaz a Bak Szaturnuszhoz.

A Szaturnuszhoz (és ezáltal a Bakhoz) tartozik a rend, a struktúra, a statikusság, a fegyelem, a felelősségvállalás, a feladatok, a szigorúság, a szűkösség, a korlátok és nehézségek, a kitartás, illetve a koncentráció is, ugyanakkor óvakodjunk a túlzott merevségtől, csökönyösségtől, lehatároltságtól. A születési képletben a Szaturnusz házbeli helyzete mutatja, hogy mely életterületünkön kell a fent felsorolt tulajdonságokat megélnünk, a jegy pedig jelöli azt, hogy hogyan, milyen energián keresztül tehetjük mindezt. Ugyanez a szabály vonatkozik a tranzit (azaz a jelenlegi) állásokra is, tehát amelyik házunk felett jár a tranzit Szaturnusz, abban az időszakban kell felelősségvállalást, fókuszáltságot és kitartást gyakorolnunk azon az életterületen. Most nézzük sorban, hogy egyes házakban milyen feladatot jelöl a Szaturnusz. Külön a Bak jegyet most nem értelmezzük, hiszen a fent leírtaknak megfelelően a planéta analóg a Bak jeggyel, tehát ugyanazt képviselik. Vegyük figyelembe, hogy a Szaturnusz Bakban való tartózkodása 3 évig tart, s ez alatt a 3 év alatt mindegyik születéskori planétát fényszögeli (érinti) majd, s ennek hatása / következménye esetenként más és más lehet.

1. ház: Saját magunkkal kapcsolatos felelősségvállalás, önmagunkért való kiállás, „felnövés”, önkontroll, önmagunkra való fókuszálás. Legyünk óvatosak a tekintetben, hogy ne zárjuk el magunkat teljesen a külvilágtól. Az elvárások magunkkal és másokkal szemben nagyok lehetnek, ezért nagyobb arányban jelenhet meg kudarc az életünkben. Előfordulhat a kényszeresség. Próbáljunk nem túlságosan bemerevedni, hanem hagyjunk magunknak szabad mozgást és legyünk magunkkal és másokkal szemben elnézőbbek.

2. ház: Elsősorban a belső értékeink megtalálása, struktúrálása és felvállalása a feladat. A valódi érték „a kincs” belül van, s erre szükséges most összpontosítani. Anyagi szinten hozhat pénzzel kapcsolatos szűkösséget, féket, de mindenképpen meggondoltságot vagy azt, hogy ebben az időszakban többet dolgozunk a pénzért. Mindenesetre bármire költünk, azt előtte gondoljuk át többször, kell-e nekünk, szükségünk van-e valójában arra a dologra? Nagyobb pénzügyi tranzakciók esetén legyünk körültekintőek a szerződésekkel kapcsolatban. Amennyiben mégis nagyobbak a bevételeink, takarékoskodjunk.

3. ház: Kommunikációval, mozgással, tanulmányokkal és szellemiséggel kapcsolatos feladatok. Tanulásra, ismeretszerzésre kitűnő alkalom, főleg akkor, ha befejezetlen tanulmányaink vannak. Lehetnek kisebb mozgásszervi problémák, lelassultság vagy az időszak szólhat arról, hogy túlgondolunk dolgokat, vagy gondolataink fogjai vagyunk. Ilyenkor jusson eszünkbe, hogy elég az, ha valamivel kapcsolatban a főbb kereteink megvannak, de hagyjunk a gondolatainknak belső mozgást / teret.

4. ház: Az otthonnal (vagy szülőkkel) kapcsolatos feladatok, felelősségvállalás vagy akadályok időszaka lehet ez. Több időt szükséges az otthonra összpontosítani; rendszerezni, a felesleges dolgokat kiselejtezni, esetleg felújítani azt. Ingatlanügyeket, mint költözés vagy vásárlás ilyenkor jobb pihentetni, mert a folyamat lehet lassú, döcögős, akadályozott.

5. ház: Ez az állás jelölheti a vállalkozással, életörömökkel kapcsolatos felelősségvállalást, ugyanakkor az önmegvalósításra való fókuszálást is. Fontos kérdés ebben az esetben, hogy a szülött melyiket és hogyan éli, mifelé orientálódik. Ha visszahúzódó személyiség, akkor inkább mutat önfelvállalást és a saját örömeinek megélését feladatként, míg ha inkább hedonista jelleggel állunk szemben, akkor a örömöket szükséges fékezni. Vállalkozás esetében az azzal kapcsolatos kellemetlenségek előfordulhatnak, fontos szempont, hogy minden szabályt alaposan betartsunk.

6. ház: A mindennapi feladatok fokozódnak vagy nehezebbé válnak, illetve döcögősen alakulhatnak ügyeink. Ezt úgy tudjuk csillapítani, ha a napi rutinunkat szervezetté tesszük, s mindent igyekszünk előre megtervezni számítva arra, hogy egy-egy ügyünk megoldása elhúzódhat. Munkahelyi nehézségek, túlterheltség előfordulhat ebben az időszakban. Krónikus betegségeinkre most nagyobb hangsúlyt szükséges fordítani, leginkább térd, fogak, bőrproblémák esetén.

7.ház: A külvilággal, párkapcsolattal kapcsolatos megoldandó feladatok. Amennyiben nyilvános szerepléseket vállalunk, azt vegyük komolyan, legyünk rátermettek és felkészültek, vállaljunk felelősséget ezekben a kapcsolatokban. Párkapcsolati nehézségeket, krizíseket is jelölhet ez az állás, amely szintén megoldandó feladat ebben az időszakban. Egyedülállóknak hozhat ez az állás komoly párkapcsolatot is.

8. ház: A változások, transzformáció háza. Bizonyos dolgokkal kapcsolatban fel kell vállalni a változásokat (bővebb információt adhat a 8. ház urának helyzete) és el kell engedni azokat. Felelősség mások vagyonával, pénzével kapcsolatban. Öröklés esetén lassú eljárásra lehet számítani. Ha mégis kezünkben van, a pénz felhasználásáról felelősségteljes döntést kell hozni.

9. ház: Külföld, tanulmányok, hit, vágyak és elképzelések háza, ezeken a területeken kell tehát szabálykövetőnek és felelősségteljesnek lennünk. Ha külföldi utat tervezünk, az legyen pontosan megszervezve, átgondolva. Ha egyetemre járunk vagy egyéb, felsőfokú tanulmányokat folytatunk, a tanulást, vizsgákat vegyük komolyan. Vágyainkat konkretizáljuk és kezdjünk el lépéseket megtenni annak érdekében, hogy néhány év múlva beérjenek. Ha elég kitartóak és alázatosak vagyunk, erre a Szaturnusz 10. házba való belépésével lehetőséget is kapunk majd.

10. ház: Lokálisan a Szaturnusz nagyon jól érzi magát a 10. házban, így az élet iránya illetve a karrierrel, hivatással kapcsolatos megéléseink pozitívak lehetnek, ha valóban helyünkön vagyunk és az elmúlt években dolgoztunk is a sikerért. Összességében a hivatás és célorientáltság időszaka, a jövő tervezése és strukturális megvalósítása a cél ebben az időszakban. Alacsonyabb rezgésben lehet hátráltatás a munkahelyen, összetűzés a vezetéssel, nehézségek az otthonban (4. ház, oppozíció) vagy a jövőt érintő bizonytalanságok, kétségek.

11. ház: Közösség és függés / függetlenedés területe. Ebben az időszakban elképzelhető, hogy a baráti kapcsolataink beszűkülnek, régi kapcsolatok, barátságok mennek szét, esetleg rég nem látott barát bukkan fel. Közösségi szerepeink lehetnek kiemeltek ebben az időszakban, lehetünk mások támaszai, támogatói vagy éppen fordítva. Habitusunktól függően megélhetjük különböző helyzetekben a függés / függetlenedés témáját, azaz másokra vagyunk-e utalva vagy tudunk-e önállóan cselekedni és megállni a saját lábunkon.

12. ház: Az elvonulás, a belső építkezés és a lassú fejlődés időszaka, amikor is a lelkünk legmélyebb rétegeit kell rendszereznünk. Ebben az időszakban megélhetjük a magányt vagy a  tudatos visszavonulást, a lényeg hogy számot kell vetnünk saját magunkkal és egy belső rendet, struktúrát kialakítanunk, amihez aztán igazodunk. Ezt a belső rendet visszük majd tovább akkor, ha a Szaturnusz áthalad az aszcendensen és belép az 1. házunkba. Ez lesz később a felvállalás időszaka, amely a külvilág számára is látható lesz majd (7. ház).

 

Polgár Andi

okl.asztrológus

Forrás: www.aquariusastrology.hu