Életfeladat

Életfeladatodhoz vezető út.- Az alázat.

 

A világegyetem, melynek világotok is tagja, egyszerű és egyértelmű rendek szerint működik.

Formák, színek és  frekvenciák összefüggésrendszerei megmutatják ezeket a rendeket, amelyek kiadják egy egy sors, több sors, és a sorsösszefűződések rendszerét, amelyek megalkotják világotok mátrixát.

Két szál fűződik össze jelenleg a világotokban, és a sorsotokat alkotó füzérrendszerben.

Az egyik szál az értékrendek, a világotok egységet fenntartó, életet hozó rendjének megértését szolgálja, a másik pedig az erőitek, adottságaitok felismerését hivatott szolgálni. E kettőt helyesen egymásba formálva  tudjátok sorsotokat úgy alakítani, hogy visszakerüljetek arra az ösvényre, amely legegyenesebben halad életcélotok felé.

Mint már felismertétek, a  világegyetemetek minden egyes része tükrözi a nagy egész működési rendjét, így a működési és a fejlődési rendek mindenre egyaránt igazak.

Mivel világotok poláris, ezért a hiányból, a veszteségekből, vagy pedig negatív aspektusok átélésével ismerhetitek fel adottságaitok, erőitek  pozitív aspektusát, mely utat bejárva az értékrendetek formálódásával, hatalmas lelki erőre tudtok szert tenni.  Sok tévedésetek, félelmetek alapja, hogy nem ismeritek szavaitok igazi értelmét, elsődleges tartalmát. Miközben tanuljátok szavaitokat szüleitektől, már átveszitek tőlük az ő rezgéseiket, amellyel kiejtik a szót, amit éppen tanítanak számotokra. Ehhez még hozzá teszitek saját megéléseiteket. Gondoljátok át.  Két ember képes ugyanazt a szót másképpen értelmezni, megélni.  Fontos, hogy letisztítsátok magatokban a szavaitokra ragadt háttér információkat, hogy ismét felleljétek magatokban az elsődleges jelentésüket, amelyre hivatottak.

Az első érték és a hozzá kapcsolódó erő.

A mostani idők egyik legnagyobb kihívása az alázat igazi értelmének fellelése szívetekben. Ahhoz, hogy a sorsnak képesek legyetek átadni a vezetést, hatalmas alázat szükséges.

Hol is kezdődik az alázat? Amikor felismerjük, hogy nincs szükség harcra, önigazolásra, hogy elfogadtassuk saját igazunkat. Ehhez tisztánlátás szükséges, hogy felismerjük a történések okát. Semmi sincs ok nélkül. Semmi nem értelmetlen. Minden, amit tapasztalhatunk ebben az életben, okkal történik. Az, hogy nem látjátok át a történések összefüggésrendszerét, és nem lelitek az ok forrást, még nem jelenti azt, hogy nincs is. Az csupán azt jelenti, hogy nem látjátok át úgy a belső világotok, hogy felfedjétek történéseitek, megtapasztalásaitok okait.

De hogyan is tudnátok az okokat és az értelmet megismerni, ha nem vagytok alázatosak. Ellenkeztek, harcoltok egy olyan dologgal, történéssel szemben, amelyet nem is értetek.

A megértéshez vezető út legelső és legfontosabb lépése az elfogadás. A harc, a küzdelem, az idegesség, a külső és belső viaskodások az alázat ellentétei. Ha ezek léteznek, nincs elfogadás. Ha nincs elfogadás, nincs mit megérteni. Hogyan érthetnél meg egy olyan helyzetet, amit visszautasítasz, ami ellen harcolsz, amit nem tudsz elfogadni?

A lázadás a mostani emberiség egyik forrása. Lázadni Isten Rendje ellen, bebizonyítani, hogy az ember különállóként is képes teremteni, nem kell hozzá felsőbb akarat, amely nem is akarat, hanem egyfajta tervszerűség, igazodás a mindent mozgató teremtő folyamathoz. És itt felismerhetitek Mihály arkangyal és Lucifer világotokat átformáló harcát, és megérthetitek, hogy a lázadás a mostani emberiség gyökereiben rejlik.

Évát, az életet adó nőt a lázadás bélyege pecsételte meg, s onnantól világotok összes Évája hordja ennek terhét. S vajon Éva ki is volt, kire ily bélyeget nyomtak emberi kezek?

S felfedtétek e, hogy a férfi innentől nem bízik asszonyában, s nem tiszteli őt?
Hány Évának kell hatalmas alázattal fejet hajtania atyja, párja és fia előtt, hogy az átok végre semmissé legyen? Itt most jusson eszetekbe a szavaitokra rávetített háttér információ, s felfedtek egy egyszerű összefüggésrendszert. Minden férfi és nő hordja Ádám és Éva történetét, akár igaz volt, akár nem. Beprogramozódott ennek a világnak a létezésébe.

A program csak úgy tud felülíródni, ha kellő mennyiségű Éva pecsétet hordó lélek eléri Forrását és visszavezeti övéit a Kertbe.

Mostani időszakotok, melynek gyökerei ezen pecséteket feszegetik, átformálják a nőt s a férfit, kiszabadítva őket a történet átka alól.

Ha igazodtok végre a sorsotokhoz, ha felfeditek az okokat, akkor az Élet lesz a jutalmatok. Különben csak az állandó halál.
Ellenkezel egy elkerülhetetlen történéssel? Ideges vagy? Menekülsz valami elől? Tűzön-vízen keresztül, eszeveszett sebességgel száguldasz, hogy elérj valamit? Akaratos vagy?

Nincs benned alázat. Nincs ott a megértés, hogy az Egység Rendje jobban tudja, hogy hosszú távon mi lenne számodra a legmegfelelőbb. Nincs benned lelki béke. Nincs igazi örömöd. Nem érted meg a létezés misztériumát. Nem élsz.

A Most időszakára már nagyon nehéz alázatosnak lenni, hisz minden pillanatban darabokra törik a lelketek. S ugyanakkor könnyű is, hisz sokan adnak át információt a jövőtökről, melyben csupán hinnetek kellene. S vajon mit választasz? Az alázatot, melyből elfogadás, hit majd élet fakad? Vagy a harcot, mert úgy véled, ha nem harcolsz, akkor mások ölnek meg?
Nincs könnyű dolgotok, mert szinte az ellenkezőjét kell tennetek mindannak, amire eddig nevelt benneteket világotok.
És amikor már ott a megértett ok a szívben, és az értelem, hogy harcolni kell, mert sokak pusztulása a tét, vajon az alázat mit is jelent?

A változtatás lehetőségét. Világotokban minden poláris. Hatalmas hit szükséges megváltoztatni embereket, felismerve és segítve őket a változásukban. Ez egy olyan harc, amely az alázatból, és elfogadásból fakad. Egy békés harc, melyben a példamutatás, a mindenen átszeretés bölcsessége, az életet hozó megoldások felmutatása a legfontosabb eszköz. Ezt a harcot önmagatokkal vívjátok, hogy legyőzzétek magatokban a lázadást. S kérdezitek, hogy hogyan bánjatok azokkal, akik mások életére törnek, elveszik életterüket vagy netán életüket. A káosz idején nehéz a békés rendet megtartani. De rendet tenni a Rend eszközeivel lehet. A beteg elmét gyógyítani, a szeretetlen szívben együttérzést kelteni, a hitetleneknek hitet adni, a keresőknek célokat adni. S gyermekeiteket úgy nevelni, hogy ne ébredjen szívükben a negatív ösztönök vágya, hanem törekedjenek erős lélekkel bejárni az útjukat.
S most nézzétek más szemmel. Az Alázat egy belső érték, mely a Rendet szolgálja. Az erő, amely kibontakozik belőle, a békés, átformáló, példamutató élet. Együttműködés,egyensúly.
Ha nincs alázat, akkor háború és halál van. Állandó büszke önigazolás, lázadás, amely boldogtalanságba visz.
Az Alázat szó negatív aspektusa, az alázatoskodás. Ez a szó csupán azt jelzi, hogy valaki önmaga érdekében szolga lelkűként hajlong. Hazugság és ármány a melegágya.
Gondoljátok át lelketek szerint ezt az értéket. Ott él bennetek. A belőle áradó erőt pedig formáljátok át a magatok életére türelemmel és békével.

 

                                                                               Forrás: TündérKert